BREATHE|Smart 2 Gebruikershandleiding

Hoe werkt het?

BREATHE|Smart 2 bevat een nauwkeurige laserpartikelsensor die concentraties van schadelijke deeltjes in de lucht om u heen meet. Dit wordt omgezet in een Air Quality Index en weergegeven op het scherm, zodat u gemakkelijk de kwaliteit van de lucht die u inademt kunt zien.

Ken je BREATHE|Smart 2

 

BREATHE|Smart 2

 

BELANGRIJK - Laad uw BREATHE|Smart 2 gedurende 8 uur voor het eerste gebruik

Je monitor opladen

BREATHE|Smart 2 kunnen worden opgeladen via het dock of door de oplaadkabel rechtstreeks op het apparaat aan te sluiten. De batterij-oplaadindicator wordt weergegeven tijdens het opladen.

Zonder laadstation - Sluit de oplaadkabel rechtstreeks aan op de oplaadpoort op de monitor.

Met oplaadstation - Steek de oplaadkabel in de dock en voedingsadapter en steek de monitor vervolgens in de dock.

 

Voor het eerst gebruiken

Houd de HOME-knop ingedrukt om de monitor in te schakelen. Na het opstarten zal het scherm het scherm 'Tijd instellen' tonen. Druk op + / - om de huidige tijd in te stellen en selecteer vervolgens AM of PM. Druk op de HOME-knop om op te slaan.

ADEMEN Smart 2

 

Het display toont dan het scherm 'Datum instellen'. Druk op + / - om de huidige datum in te stellen en druk vervolgens op de HOME-knop om de instellingen op te slaan.

ADEMEN Smart 2

 

Jouw BREATHE|Smart 2 monitor is nu klaar voor gebruik.

 

De HOME-knop

Als u op de HOME-knop drukt, gaat u vanuit elk menu terug naar het vorige scherm. Het kan ook worden gebruikt als snelkoppeling om bepaalde instellingen te activeren.

 ADEMEN Smart 2

 

Om de monitor uit te schakelen, houdt u de HOME-knop in een willekeurig scherm ingedrukt en selecteert u JA.

 

Het HOME-scherm

Het HOME-scherm wordt bereikt door op de HOME-knop te drukken. Vanaf hier heeft u toegang tot alle instellingen.

Raak het scherm aan om elke optie te selecteren.

ADEMEN Smart 2

 

LUCHTKWALITEIT

Dit is het hoofdscherm en toont de huidige luchtkwaliteit. De monitor kan de luchtkwaliteitindex (AQI) of de werkelijke concentratie van fijn stof weergeven. Dit kan worden gewijzigd in het menu 'Instellingen'.

De weergegeven kleuren en beschrijvingen zijn gebaseerd op de Air Quality Index (AQI) van de Amerikaanse Environmental Protection Agency. De AQI vertelt u hoe schoon of vervuild uw lucht is en welke gezondheidseffecten u zorgen baren. Het richt zich op gezondheidseffecten die u binnen een paar uur of dagen na het inademen van vervuilde lucht kunt ervaren. Hoe hoger de AQI-waarde, hoe groter de mate van luchtverontreiniging en hoe groter het gezondheidsrisico. 

Luchtkwaliteitsindex (AQI)

AQI

Zie voor meer informatie over AQI https://airnow.gov

PM2.5 Concentratie
Als deze optie is geselecteerd, toont het display de PM2.5-concentratie in microgram (een miljoenste gram) per kubieke meter lucht of µg / m3. Hoe hoger het getal dat op het apparaat wordt weergegeven, hoe hoger de hoeveelheid dodelijke deeltjes in de lucht die schadelijk kunnen zijn voor uw longen.   

 

AQI aan BREATHE|Smart

 

Probeer uw blootstelling aan vervuiling te minimaliseren:

 • Beperk fysieke activiteit bij hoge luchtverontreiniging.

 • Wijzig uw route. De blootstelling kan tot 50% worden verminderd door simpelweg een zij- of achterstraat in te nemen.

 • Als u binnen bent, open dan ramen. Dit lijkt misschien contra-intuïtief, maar soms kan de luchtvervuiling binnenshuis erger zijn dan buiten.

 

GESCHIEDENIS

BREATHE|Smart 2 slaat uw blootstellingsgeschiedenis tot 30 dagen op. Deze informatie kan worden weergegeven als samenvattende gegevens of als grafiek worden uitgezet. De gegevens worden opgeslagen voor 3 tijdsperioden: huidige dag, vorige 7 dagen en voorgaande 30 dagen.

 

ADEM Smart

'Actieve tijd' is het aantal uren en minuten dat de monitor actief is geweest in de tijdsperiode.

 

ADEM | Score

ADEMEN | Score is een manier om op langere termijn uw blootstelling aan luchtverontreiniging te volgen. Het wordt elk uur bijgewerkt met een gemiddelde van uw blootstelling gedurende het voorgaande uur. Hoe beter de lucht waaraan u wordt blootgesteld, hoe hoger de score. De score begint bij 50, probeer deze op 100 te krijgen.

ADEM Smart

Uw huidige BREATHE | Score wordt ook weergegeven op het hoofdscherm AIR QUALITY. Het percentage van de groene cirkel dat wordt weergegeven, geeft de huidige score aan, bijv.

 

INSTELLINGEN

1) TAAL
De weergavetaal wijzigen:
 • Media Instellingen harte Taal.
 • Selecteer de gewenste taal. Blader omhoog en omlaag om alle opties te zien.
 • De geselecteerde optie wordt gemarkeerd. bijv Engels.
 • Media Home knop om de instelling op te slaan.

 

2) HELDERHEID EN TIMEOUT WEERGEVEN
De helderheid van het scherm en de tijd dat het scherm aan blijft, kunnen worden aangepast. Beide instellingen hebben invloed op de levensduur van de batterij. De helderheid van het scherm wijzigen:
 • Media Instellingen harte Display harte Helderheid.
 • Sleep de schuifregelaar naar links en rechts om de helderheid van het beeldscherm in te stellen.
 • Media Home knop om de instelling op te slaan.

ADEM Smart

 

Om de tijdsduur te veranderen dat het scherm aan blijft:

 • Media Instellingen harte Display harte Time-out.
 • Sleep de schuifregelaar naar links en rechts om het aantal seconden in te stellen dat het scherm aan moet blijven.
 • Time-out kan worden uitgeschakeld, zodat het scherm aan blijft; sleep de schuifregelaar helemaal naar de 'Uit'-positie
 • Media Home knop om de instelling op te slaan.

   De time-outfunctie is uitgeschakeld wanneer het apparaat is gedockt

    

   3) TIJD & DATUM
   Om de tijd in te stellen:
   • Media Instellingen harte Tijd datum harte Tijd instellen.
   • Druk op + / - om de juiste tijd in te stellen.
   • kies AM or PM.
   • Media Home knop om de instelling op te slaan.

    Om de datum in te stellen:

    • Media Instellingen harte Tijd datum harte Datum instellen.
    • Druk op + / - om de juiste datum in te stellen.
    • Media Home knop om de instelling op te slaan.
    Het tijdformaat kan worden weergegeven als 24 uur of AM / PM en het datumformaat kan worden weergegeven als MM DD JJ of DD MM JJ.

    Deze kunnen worden gewijzigd in de Tijd datum menu.
     
     4) ALARMVOLUME EN ACTIVATIENIVEAU
     Het alarmvolume instellen:
     • Media Instellingen harte Alarm harte Volume.
     • Sleep de schuifregelaar naar links en rechts om het alarmvolume in te stellen.
     • Media Home knop om de instelling op te slaan.

      Om het activeringsniveau in te stellen:

      • Media Instellingen harte Alarm harte Activeringsniveau.
      • Selecteer het vervuilingsniveau waarbij het alarm wordt geactiveerd. Blader omhoog en omlaag om alle opties te zien.
      • Media HOME knop om de instelling op te slaan.

        

        

       5) NACHTMODUS
       Wanneer de nachtmodus is geactiveerd, worden de LED-zijverlichting uitgeschakeld en wordt het scherm gedimd.

       Nachtmodus in- of uitschakelen:

       • Media Instellingen harte Night Mode.
       • kies On or af.
       • Media Home knop om de instelling op te slaan.

        Het halvemaan-symbool verschijnt op het hoofdscherm. Deze functie kan ook worden geactiveerd door op de te drukken Home knop driemaal.

         

        6) ZIJLICHTEN
        De verlichte zijpanelen geven een alternatieve indicatie van de luchtverontreinigingsniveaus door de relevante kleur van de luchtkwaliteitsindex te laten gloeien. Deze kunnen worden uitgeschakeld om de batterijprestaties te verbeteren.

         

        Om de LED panelen in of uit te schakelen:

        • Media Instellingen harte Zijverlichting.
        • kies On or af.
        • Media Home knop om de instelling op te slaan.

          

         7) SCHERMBERICHTEN
         De adviesberichten op het scherm kunnen worden uitgeschakeld
         De schermberichten in- of uitschakelen:
         • Media Instellingen harte Berichten
         • kies On or af.
         • Media Home knop om de instelling op te slaan.

          

         8) METING VAN DE LUCHTKWALITEIT
         De luchtkwaliteit kan worden weergegeven als de luchtkwaliteitsindex (AQI) of deeltjesconcentratie in microgram (een miljoenste gram) per kubieke meter lucht of µg / m3.
         Om de weer te geven maat te selecteren:
         • Media Instellingen harte PM / AQI
         • kies PM or AQI
         • Media Home knop om de instelling op te slaan.

          

         9) FABRIEKSRESET
         Gebruik dit als u de fabrieksinstellingen van het apparaat wilt herstellen. Merk op dat alle gegevens worden verwijderd en niet kunnen worden hersteld.
         • Media INSTELLINGEN harte FABRIEKSINSTELLINGEN harte JA.
         • Media JA. RESET HET APPARAAT bevestigen.

          De monitor wordt nu gereset naar de fabrieksinstellingen.

           

          Met behulp van de montagebeugel

          De meegeleverde riem kan worden gebruikt om de monitor te bevestigen aan fietsen, kinderwagens, buggy's en kinderwagens, enz.

           

          gebruik BREATHE|Smart 2 thuis
          Luchtverontreiniging binnenshuis kan erger zijn dan buiten, zelfs in stedelijke gebieden. Gebruik BREATHE|Smart 2 thuis om luchtverontreiniging binnenshuis te meten en een melding te krijgen wanneer u moet ventileren.


          gebruik BREATHE|Smart 2 buiten
          Dit is een gevoelig product en is niet ontworpen voor vaste installatie buitenshuis. De monitor zuigt lucht in de inlaat en door de sensor om de fijnstofconcentraties te meten. Het is daarom niet waterdicht, wordt niet nat en bewaar het niet in vochtige omstandigheden omdat dit de monitor kan beschadigen.

          Veiligheid en behandeling
          • Dit apparaat kan niet door de gebruiker worden onderhouden, mag niet worden gedemonteerd.

          • Laat het apparaat niet van hoogte vallen en oefen geen hoge druk uit op de behuizing, omdat dit schade kan veroorzaken.

          • Bewaar op een koele, droge plaats wanneer niet in gebruik.

          • Dit product is niet waterdicht, niet nat worden.

          • Als de monitor of dock op een niet-gespecificeerde manier wordt gebruikt, kan de bescherming die door de apparatuur wordt geboden, worden aangetast.

          Dit apparaat bevat een laser van klasse 2. Het ontvangen van oogblootstelling van een Klasse 2-laserstraal, hetzij per ongeluk of als gevolg van misbruik, zal gewoonlijk niet leiden tot letsel als gevolg van de natuurlijke afkeerreactie. Dit zorgt ervoor dat individuen met hun ogen knipperen en hun hoofd afwenden, waardoor de blootstelling aan het oog wordt beëindigd. Herhaalde opzettelijke blootstelling aan de laserstraal kan leiden tot oogletsel.

           

          Probleem oplossen
          Als u problemen ondervindt met uw monitor, moet deze mogelijk opnieuw worden opgestart. Om de monitor, drukt u opnieuw op en houdt u de Home knop gedurende 10 seconden en laat dan los. De monitor wordt nu opnieuw opgestart en zou normaal moeten werken. Hierdoor worden uw geschiedenisgegevens of instellingen niet gewist.

          Als je nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met de klantenservice via e-mail support@breathe-tech.com